TOKİ Kredileri

0
64
Toki kredileri
Toki kredileri

TOKİ kredileri; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2863 sayılı “Taşınmaz kültürel varlıklar onarılması ve yardım sağlanması ve katkı payı”  on iki maddesi uyarınca; minimum yüzde onu tescilli olan kültürel varlıklarının bakım, onarım ya da restore edilmesi ile ilgili olarak kullandırılır.

Toki tarafından verilen tarihi eser kredisi
Toki tarafından verilen tarihi eser kredisi

Bu kapsama dahil olan projeler; Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi olarak adlandırılan TOKI başkanlığının müşterek kararı ile verilmektedir.

toki konut projeleri
toki konut projeleri

Korunması gereken kültürel varlıkların bakımımı, onarım ve restore edilmesi ile ilgili olarak TOKI kredileri verilmektedir.

Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi tarafından kullandırılan bu kredi; eksper raporun yüzde yetmişini geçemez. Bu yüzde yetmiş 150.000 TL üstüne çıkamaz.

toki konutlarına verilen krediler
toki konutlarına verilen krediler

Her sene bu kredinin üst limiti belirlenirken finansman imkanlar da dikkate alınmaktadır. TOKI tarafından verilecek kredilerin yüzde on beşlik kısmı, bütçede kaynak olması halinde; teminat karşılığı banka tarafından avans adı altında finanse edilir.

engelliye tokı desteği
engelliye tokı desteği

Her yıl bu konu ile ilgili olarak:

Toki Projeleri
Toki Projeleri

toplanarak bu konu ile ilgili aldıkları kararları gerekli olan kuruluşlara bildirir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı ile belirlenen Kredi verilen projelerin denetimi konusunda görev; Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi , diğer adı ile TOKI tarafından ve bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanlarla; Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzmanların müşterek kararı ile verilir.