Tapu Satış İşlemi Nasıl Yapılır?

0
78
Tapu Satış İşlemi Nasıl Yapılır
Tapu Satış İşlemi Nasıl Yapılır

Satış İşlemi; yapılan bir sözleşme ya da yazılı bir akit sayesinde bir malın el değiştirmesi ve bir takım hakların verilip alınması işlemidir. Satıcı; alıcıdan malın bedelini tahsil edip, mal üzerindeki mülkiyet hakkını alıcıya teslim eder.

Tapu Satış
Tapu Satış

Satış İşlemi

Toplum içinde daha az gelir vergisi ve harç ödemek amacıyla tapuda kayıtlı malın değeri, olduğundan daha az gösterildiğinden; belediyedeki taşınmazın değeri gerçek değerini yansıtmamaktadır. Yapılan bu yanlış uygulama sonucunda, taraflar için hukuksal sorunlar oluşmakta, bu uygulamada bulunanlar harç ve vergilerle ilgili cezalar ödemekle yükümlü olmaktadır.

T

Tapu Almak
Tapu Almak

Gayrimenkul Alım Satımlarında İstenilen Belgeler

 • Taşınmazla ilgili alıcı ve satıcının fotokopileri ile birlikte nüfus cüzdanları
 • Bir adet satıcıya, iki adet de alıca ait olan vesikalık fotoğrafları ( son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 • Satış yapacak tapu sahibinin, gelememesi durumunda; vekil tayin ettiği kişiye verdiği vekâletname, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi. Eğer mal sahibi olan satıcı şirket ise resim istenmiyor.

  Tapuda alıcıdan istenen evraklar
  Tapuda alıcıdan istenen evraklar
 • Alıcının gelememesi durumunda; vekil tayin edilen kişiye verilen vekâletname, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Satışı yapılacak olan taşınmazla ilgili olarak, belediyeden alınan; emlak değeri gösteren belge.
 • Satışa konu olan mesken ise DASK ( zorunlu deprem sigortası),

  Tapu İşlemleri
  Tapu İşlemleri

Tapu dairesinde alıcıdan ya da satıcıdan birinin tüzel kişi olması durumunda; şirkete ait imza sirküleri, Ticaret odası yetki belgesi örneği, şirkete ait vergi levhası, şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı, temsile ilişkin belge, vesikalık resim ve bir adet şirket kaşesi gerekmektedir.