Kentsel Dönüşümün On İki Aşaması

0
189
Kentsel dönüşümde on iki adım
Kentsel Dönüşümün On İki adımı

1.İmar Müdürlüğü ya da Tapu Müdürlüğü’  nden binanıza ait statik proje veya resmi bir yazı alınır.

Kentsel Dönüşümde Adımlar
Kentsel Dönüşüm aşamaları
 1. TC Çevre ve Şehircılik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Lisanslı Şirketine aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulur:

– Binaya ait projeler

-Tapu ya da arsa hisseli tapu

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Bağımsız Bölüm Listesi ( Tapu Sicil Müdürlüğü )

 1. TC Çevre ve Şehircılik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Lisanslı Şirketi tarafından Deprem Risk Raporu hazır hale getirilir.

  Kentsel Dönüşüm Riskli Yapılar
  Kentsel Dönüşüm Riski Yapılar Tespit

4.Deprem Risk Raporu; firma tarafından bulunduğunuz bölgenin bağlı olduğu TC Çevre ve Şehircılik Bakanlığı İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü onayına sunulur.

 1. TC Çevre ve Şehircılik Bakanlığı İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü depremraporuna onay verir. Binanızın risk taşıması durumunda ise Tapu Müdürlüğü tarafından binanın kütüğüne “Riskli Yapı” şerhi işlenir.
 2. Bakanlık tarafından verilen riskli yapı kararı, tapu kayıtlarına işlendikten sonra; Tapu Müdürlüğü aracılığı ile bütün kat maliklerine gönderilir. Bunun üzerine bina sakinleri ya itiraz etme hakkını kullanır ya da atmış gün içerisinde bina sakinlerinin en 2/3 katılımı ile Bina Ortak Karar Protokolünü imzalar. Bu protokolde kentsel dönüşüm kapsamında binanın yapılması, müteahhit seçilmesi, kentsel dönüşüm kredisi alınması, kira yardımından yararlanılması, dağılım gibi konularda kararlar alınır.

  Kentsel Dönüşüm Aşamalarının Süresi
  Kentse Dönüşüm Adımlarının Süreci
 3. Bina Ortak Karar Protokolü imzalandıktan sonra II.Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne iletilir. Protokolü imzalamayan azınlığa ait gayrimenkul değerleri saptanır. Diğer kat maliklerine açık arttırma ile satış veya kamulaştırma yapılır. Eğer protokol defterine iki ay içinde en az 2/3 oranında imza alınmazsa son kez uyarılır ve ilave süreci tamamlayarak konuyla ilgili olan merci tarafından yıkılır.
 4. Yıkılan binanın tekrar inşa edilmesi için Belediye projeleri hazırlatır ve ilgili merciden ruhsat alınır.
 5. Bina inşası ile ilgili olarak anlaşmalı bankalara “ Kentsel Dönüşüm Kredisi “ için başvuru yapılır.
 6. Kira yardımı ile ilgili olarak TC Çevre ve Şehircılik Bakanlığı İl Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur.

  Kentsel Dönüşümün Adımları
  Kentsel Dönüşümde On İki Aşama
 7. Bina inşası ile ilgili bina sakinleri protokolde belirtilen firma yapıma başlar. İnşaatı bitene kadar Yapı Denetim Kurumunun kontrolü altındadır..
 8. Binanın yapımı tamamlandıktan sonra Belediyeden iskanlı tapunuz alınır.

Daha detaylı bilgi için : kentsel dönüşüm avukatı