Kentsel Dönüşüm Nedir?

0
69
Kentsel Dönüşüm
Neden Kentsel Dönüşüm

Hızla gelişen Türkiye’mizde özellikle 1999 senesinde Marmara Denizi’nde oluşan büyük deprem sonucunda; on yedi bin dört yüz seksen vatandaşımız hayatlarını kaybetti. Bunun en büyük nedeni ise risk unsuru teşkil eden, alt yapısına, zeminine uygun olmayan binalar olmaktadır.  Özellikle büyük şehirlerde aşağıda belirteceğimiz nedenler yüzünden hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm ihtiyacı doğmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Türkiye’de 2012 senesinde yapılan analize sonucunda; ülkemizde bulunan yirmi milyon civarında olan binaların dörtte biri risk unsuru oluşturmaktadır. Bu da beş bin civarında bir konutun kentsel dönüşüme girmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Çarpık ve düzensiz yerleşim sonucunda kurallara uygun olmadan yapılan ve risk unsuru taşıyan binaların, deprem ve afet durumuna karşı tedbir amaçlı olarak hızlı bir şekilde yenilenmesi, alt yapıların o bölgenin ve üzerinde yaşayanların ihtiyaçlarına göre ve bu düzenleme ile yapılandırmaların; kentsel planlama ilkelerine uygun hale getirilmesine kentsel dönüşüm denir.

neden Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm Projesi Nedir

Kentsel Dönüşüm Zorunluluğunu Ortaya Çıkaran Nedenler

  • Türkiye nüfusunun yüzde yetmiş yedisinin kentlerde yaşaması
  • Türkiye’nin 1. ve 2.deprem kuşağının üzerinde yer alması
  • Ülke nüfusunun özellikle şehir merkezlerinde yoğunlaşması
  • Sanayi ve ekonomide yaşanan gelişmeler doğrultusunda oluşan köylerden kente yapılan göçler
  • Plansız Kentleşme ye bağlı olarak tarım alanında, doğada yapılan tahribat
  • Plansız Kentleşmeye bağlı olarak alt yapıda ihtiyaç haline gelen yetersizlik
  • Çevre Kirliliği
  • Kaçak yapılanma
  • Kalitesiz ve risk unsuru büyük oranda artan binalar
Neden Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm Nasıl Olmalı

Türkiye’nin I. ve II deprem kuşağı üzerinde bulunmasına bağlı olarak her yirmi senede bir yedi ve üzeri şiddetinde deprem beklenmektedir. Bu depremlerle bir şekilde iç içe yaşamaya alışmak zorunda olduğumuz ülkemizde; hızlı bir şekilde hazırlık yapmaya başlamamız gerekmektedir. Şu bir gerçektir ki; ölüme neden olan deprem değil, çürük ve risk unsuru taşıyan, kurallara uygun olmayan binalardır.

Daha detaylı bilgi için kentsel dönüşüm avukatı link e tıklayarak danışabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Gereklilikleri