Kat Karşılığı Temlik Akdi

0
253
kat karşılığı temlik akdi nedir?
kat karşılığı temlik akdi nedir?

Temlik Nedir?

Temlik kelime anlamı ile; bir mülkün bir kişiden başka bir kişiye geçmesi ya da geçirilmesi anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle; mülk olarak el değişikliğinde bulunmayı ifade etmektedir. Arsa sahibi, arsası üzerine inşaat yapmak isteyen müteahhit ile temlik anlaşması yapabilir.

Temlik akdi

Kat Karşılığı Temlik Nedir?

Kat Karşılığı Ev Yapılması
Kat Karşılığı Ev Yapılması

Müteahhit ya da inşaat firması; bir arsanın belli bir payının kendisine verilmesi şartıyla; o arsanın üzerine inşaat yapacağını taahhüt etmesine; kat karşılığı temlik denir. Kat Karşılığı temlik anlaşması noter aracılığı ile yapılmaktadır.

İnşaat Firması
İnşaat Firması

Daha sonra tapu müdürlüğünce düzenlenen senede noterden alınan sözleşmenin tarih ve sayısı kayıt edilir. Aynı zamanda bu resmi senette; yapılacak inşaat ile ilgili, müteahhit tarafından inşaat ile ilgili olarak taahhüt edilen; inşaatın özellikleri, başlangıç ve taahhüt edilen bitiş tarihi, kat sayısı, varsa dükkan sayısı, ve inşaat bitiminde nasıl pay edileceği yazılmalıdır.

Temlik Nedir?
Temlik Nedir?

Talep edildiği takdirde; müteahhide, temlik edilen hisse ile ilgili olarak, arsa sahibinin lehine olmak üzere teminat ipoteği tesis edilebilir. Bu ipoteğin ana amacı müteahhit sözünü tutmadığı takdirde arsa sahibinin mağdur olmamasıdır.

Kat Karşılığı İnşaat
Kat Karşılığı İnşaat

Anlaşmaya bağlı olarak arsanın üzerinde yapılacak temlik yerine, kat irtifakı baz alınarak; müteahhit tarafından yapılacak bağımsız bölümlerin bir kaçının temlik edilmesi de mümkün olmaktadır. Bu durumda da dilendiği takdirde bağımsız bölümler üzerine ipotek konulabilir. Bu ipotekler sayesinde; müteahhit dilediği takdirde kredi çekebilir, ipotekli olarak satabilir.