İnşaat Firmalarının Dünya Ekonomisine Katkısı

0
101
İnşaat Firmalarının Dünya Ekonomisine Katkısı
İnşaat Firmalarının Dünya Ekonomisine Katkısı

Sadece Türkiye’de değil; Dünya ekonomisine de yön vermekte olan sektörler arasında yer alan İnşaat Sektörü; kendi içinde çok geniş alanlara yayılmıştır. Ekonomiye yön vermesinin ana nedeni; kendi içinde pek çok sayıda alt sektör gurupları barındırmış olması ve çok farklı uzmanlık alanlarını aynı çatının altında birleşmesidir.

Dünya Ekonomisinde İnşaat Sektörünün Önemi
Dünya Ekonomisinde İnşaat Sektörünün Önemi

Yüksek bütçeye mal olan inşaat projeleri ve istihdam olanakları; inşaat firmalarının, Dünya ekonomisinde önemli rol oynamasına neden olmaktadır.

İnşaat Sektöründe öalışanlar
İnşaat Sektöründe öalışanlar

İşte bu yüzden inşaat firmalarını etkileyen ya da inşaat sektörünü etkileyen unsurlar; dünya ekonomisini de etkilemektedir.

İnşaat Firmaları
İnşaat Firmaları

Dünyada İnşaat Sektörü

İnşaatla ilgili firmaların sektörel olarak Dünya ekonomisinde kapladığı hacim; Dünya ekonomisinin 3,5 trilyon USD civarında olduğu tahmin edilmekte. Bu Dünyadaki toplam gayri safi milli hâsıla yüzde sekizine yaklaşmaktadır.

Türkiye'de İnşaat sektörü
Türkiye’de İnşaat sektörü

Bir on yıl sonra ise bu rakamda yüzde atmış yedilik bir büyüme tahmin edilmekte.  Bu da 7,2 milyon dolarlık üretim sayesinde on iki trilyona ulaşacağı yolunda tahminleri ortaya koymaktadır.

Bu hızlı artışa bağlı olarak; Hindistan, Çin ve ABD’nin katkısının da yüzde elli dört oranında olacağı tahmin ediliyor.

Yurt Dışı Projeler
Yurt-Dışı-Projeler

Bünyesinde pek çok sektörü barındıran İnşaat firmaları; yüksek bütçe açığı, küresel ekonomik krizin etkileri, dinamik nüfusun yeterli olamaması gibi nedenlerle; Bat Avrupa ülkelerinde sınırlı bir gelişme göstermektedir. Almanya, İtalya, Japonya gibi ülkelerde bu sektörlerde çalışan dinamik insanların az olması nedeni ile gelişmede geri kalmaktadır. İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde de nüfusun hızlı artışı; konut inşaat hareketlerinde artışa neden olacağından, sektörün bu gibi ülkelerde hareketlenmesine neden olacaktır.