Emlak Bankası Geri Geliyor

0
13
Emlak Bankası Geri Geliyor
Emlak Bankası Geri Geliyor

Bankanın yeni temel kontratı Genel Heyet tarafından kabul edilinceye kadar Tasfiye Heyetinin alakalı mevzuattan ve temel kontrattan kaynaklanan tüm yetki ve mesullükleri ile bankanın tüm iş ve harekâtlarında yetki ve mesullük İdare Heyetine geçecek. Banka, faaliyet izni alıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kullanmakta olduğu adreste faaliyetlerini sürdürecek. “Tasfiye Halinde Emlak Bankası İdare Heyeti Başkanı Zeki Sayın, 2003 senesinde bankanın idare heyeti başkanı ve tasfiye heyeti azası olduğunu belirterek, misyona geldiği yarıyılda Emlak Bankası’nın üzerine kayıtlı hiçbir menkul ve gayrimenkul olmadığını vurguladı.

Ödenmemiş kredilerin tahsilatını yaparak, Hazine’ye ve gizeme cetvelinde yer alan alacaklılara borçların ödendiğini söyleyen Sayın, bankanın borçsuz bir banka haline geldiğini kaydoldu. Tahsil edilen kredilerden bir kuruş gider yapmadıklarını belirten Sayın, cari giderlerin rastgele bir nedenle bankaya gelen menkul ve gayrimenkullerin değerlendirilmesinden elde edilen kardan karşılandığını vurguladı. Son üç sene içinde ödenti erişmeni listesinde ilk 100’de yer aldıklarına dikkat sürükleyen Sayın, “Listede, bizden sonra yer alan canlı bankalar var” dedi.

‘Hem borcumuzu ödedik hem de anaparamızı biriktirdik’

KIT Komitemin ve Sayıştay’ın Emlak Bankası’nın canlı bir bankaya dönüştürülmesi nasihatinde bulunduğunu söyleyen Sayın, Emlak Bankası’nın tekerrür etkin hale getirilmesi için alakalı farklılığın torba yasa tasarısına ilave edileceğini ifade etti. Sayın, şu söylemelerde bulundu: “Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’nin verdiği bir zaman var. Bir sene içinde organizasyon çalışması yapacağız, ana kontratı hazırlayacağız. Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu kararını verecek. Tasfiye sürecinde hem borcumuzu ödedik hem de bankayı canlı hale getirmek için anaparamızı biriktirdik. Iş şimdi karara kaldı. Bankalar Kanunu’nda lüzumluluk 30 milyon dolar. Bizim 300 milyon dolara yakın bir anaparamız var. Bankanın yüzde 99.9’u Hazine’nindi. Yeniden Hazine’nin olacak. Emlak Bankası, sanayi ve emlak alanında büyük bir boşluğu kapatacak” dedi.

Kanun önerisinin mazeretinde yer alan bilgilere göre Emlak Bankası’nda tasfiyenin başlangıcından, 31 Aralık 2016’ya kadar olan yarıyılda yapılan toplam tahsilat meblağı 2.4 milyar TL’ye erişti. Bankanın etkin büyüklüğü, 31 Mart 2017 tarihi i milyar TL, öz kaynak meblağı ise 1.6 milyar TL oldu.