Binam Yıkılacak mı?

0
77
Binam Yıkılacak mı
Binam Yıkılacak mı

Kentsel Dönüşüm kapsamında binanız ne kadar risk taşıyor?  Her an büyük bir deprem riski bulunan; birinci ve ikinci deprem kuşağı içinde bulunan ülkemizde yaşadığımız binalara canımızı ne kadar güvence altına alıyor? Kentsel dönüşüm kapsamında oturduğum binam yıkılacak mı? Binamın güvenli olup olmadığını nasıl anlarım? . Gibi pek çok soruya cevap aramaktasınız.

Kentsel Dönüşüm Yasası
Kentsel Dönüşüm Yasası

Kentsel Dönüşüm Yasası bu güne kadar uygulanan yasalardan daha farklı,  daha korumacı olduğu şüphe götürmez. Şöyle ki; bu güne kadar uygulanan benzer yasa kapsamında, deprem ve diğer afetler öne sürülerek yaşananlar  belliydi.

Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm
 • Hak sahipleri yerlerinden edildi.
 • Yerinden olan vatandaşların istihdam sorunları başta olmak üzere sağlık ve eğitim konusundaki sorunları önemsenmedi
 • Tapu güvencesi olmayan hak sahiplerine, hakları maalesef tanınmadı.
 • Ciddi çevre tahribatları sağladı
 • Eşitsiz ekonomik dağılımlara bağlı olarak sınıfsal haritalar oluştu.
 • Projeden etkilenen tarafların, gündemde olan projeye katılımları önemsenmedi
 • Kiracıların mağduriyeti giderilmedi.
 • Mevcut doku ve kültürün zarar görmesi.

  Riskli Alan
  Riskli Alan

Yeni uygulanmaya başlanan Kentsel Dönüşüm yasasında oluşan bu mağduriyetlerin neredeyse tamamının giderilmesi sağlanmaya çalışılmakta.

Riskli Bina
Riskli Bina

Binanız yapılan inceleme sonucunda riskli olmasa bile, eğer risk taşıyan riskli bir alan üzerinde inşa edildiyse proje kapsamında yıkılacak. Burada hem sizin hem de sevdiklerinizin can güvenliği ön plana çıkarılmış durumda.

Kentsel dönüşümde “Riskli alan” , “Riskli Bina” ya da  “Rezerv Alanı” olmak üzere üç hedef ön plana çıkarılmış durumda. Binanızın risk unsuru taşıyıp taşımadığını anlamak için; bakanlık tarafından saptanan kurum ya da kuruluşlara başvurmanız yeterli olacaktır. Yetkili kuruluş tarafından yapılan “Risk Tespiti” sonucunda binanız;

Yıkım Kararı
Yıkım Kararı

Kapsamına giriyorsa atmış gün içinde yıkılması kararlaştırılır. Risk tespiti sonucunda alınan yıkım kararına on beş gün içinde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Yaptığınız itiraz, teknik heyetler tarafından incelenerek kabul edilir ya da ret edilir.

Daha detaylı bilgi için : kentsel dönüşüm avukatı